Theses

Completed Ph.D  Theses

 1. Çağatay Altınkök, Ph.D., Safra asidi içeren polimerlerin eldesi, nanolif ve ilaç salım uygulamalarının incelenmesi, 2019, (Co-advisor, Trakya University)
 2. Gokhan Açık, Ph.D., Klorlanmış polipropilenin click kimyasıyla modifikasyonu, 2019
 3. Mustafa Uygun, Ph.D., Facile synthesis of functional hydrogel sensors via photochemical routes, 2018, (Co-advisor, Gebze Technical University)
 4. Enes Tasci, Styrene-based star-shaped polymers: Synthesis and applications as fluorescent probes, 2018, (Co-advisor, Gebze Technical University)
 5. Ahmet Uner, Synthesis and characterization of polyhedral oligomeric silsesquioxanes based star polymers, 2018, (Co-advisor, Gebze Technical University)
 6. Sumeyra Bayır, Ph.D., Synthesis of Styrene Based Polymers Bearing Pendant Fluorescent Groups and Their Use in the Preparation of Electrospun Nanofibers, (2017), (Co-advisor, Gebze Technical University)
 7. Muhammet Aydın, Ph.D., Preparation of Redox Polymers with Different Topologies and Their Use in Organic Radical Battery Applications, (2017), (Co-advisor, Gebze Technical University)

Completed M.Sc  Theses

 1. Onur Turp, M. Sc., Serbest radikal fotopolimerizasyon ile halloysit içeren termoset nanokompozitlerin hazırlanması, 2019
 2. Sema Şimşekli, M.Sc., Benzofenon/polietilenimin fotobaşlatici sistemiyle hidrojel sentezi, 2018
 3. Mustafa Kuyumcu, M.Sc., Sürekli elyaf takviyeli epoksi kompozitlerin özeliklerinin nanoselüloz ile iyileştirilmesi, 2018
 4. Irem Nehir Yilmaz, "Cam Elyaf Katkili Poliamid 66/Poliftalamid Karişimlarinin Hazırlanması Ve Otomotiv Sektöründe Kullanımı", (2017)
 5. Yusuf Yesilay, "Diş Dolgusu İçin Polihedral Oligomerik Silseskuokzan (POSS) Esaslı Nanokompozitlerin Geliştirilmesi", (2017)
 6. Mustafa Ozcelik, "Tiyol-Epoksi Kimyasıyla POSS İçerikli Hibrit Termoset Polimerlerin Hazırlanması", (2017)
 7. Naci Uysal, "Bitkisel Yağlarin Modifiye Edilmesi ve Foto-“Click” Kimyasında Kullanımı", (2017)
 8. Cenk Kurtulus, "Effect of POSS Nanoparticule on Carbon Fiber Reinforced Epoxy Based Composites" (2016)
 9. Ozlem Purut Koc, "Preparation of Thermoset/Clay Nanocomposites by Thiol-Epoxy Click Chemistry" (2016)
 10. Elif Oz, "Industrial Applications of Silver Nanoparticle Containing Thermoset Polymers Prepared by Photo-CuAAC Click Reaction" (2016)
 11. Irem Arslan, "Preparation Of POSS-Based Nanocomposites by Photoinduced CuAAC Click Reaction and Their Industrial Application" (2016)
 12. Serhat Oran, "Preparation of Antibacterial Polysulfone Films and Their Industrial Application" (2016)
 13. Hatice Busra Tinmaz, "Synthesis and Characterization of Star Polymers via Light-induced CuAAC “Click” Chemistry" (2014)
 14. Gulsah Demirci,"Synthesis and Characterization of Graft Copolymers via Light-induced CuAAC “Click” Chemistry" (2014)
 15. Recep Gorkem Sencevik, "Synthesis and Characterization of Polyhedral Oligomeric Silsesquioxane (POSS) Based Nanocomposites by  Photochemical Methods" (2013)